CBIS 243926

Strömbacka kapell


Questions?

  • Visit Gävle
  • Tel: (0)653-150 50
  • Område: Dellenbygden
Kapell uppfört 1842 för att nyttjas av arbetare vid Strömbacka Bruk.

För att undvika entré från sjösidan är kyrkan byggd med koret i väster, tvärt emot vad som är brukligt. Kapellet saknar kyrkklockor men har istället två stora trianglar som man slår på med en träklubba.

För bokningar:
Kontaktperson: Bjuråkers församling

Good to know