Sustainability

Hållbarhet

Hållbarhet vid U23 Europamästerskapen i friidrott 2019

Gävle kommuns ambition är att bli en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka och vistas i. Kommunfullmäktige antog 2013 ett Miljöstrategiskt program med mål inom sju olika målområden och med utpekade målgrupper. År 2017 och 2018 blev Gävle utsedd till Sveriges näst bästa miljökommun.

 

U23 Europamästerskapen i friidrott 2019 (U23EM) i Gävle ska vara ett hållbart mästerskap med värdskap i världsklass. Vi som tillsammans arrangerar evenemanget ska arbeta hållbart i alla dimensioner och minimera negativ påverkan på stadens miljö från U23EM. VI strävar efter att alla involverade bidrar i samma grad.

 

Evenemanget innehar en miljödiplomering genom Svensk Miljöbas. Se diplomet här 

 

HÅLLBARHETSPOLICY U23 EUROPAMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2019

För att få denna miljömärkning ska man uppfylla obligatoriska krav och arbeta för att förbättra sitt miljöarbete. Kriterierna hjälper oss som arrangör att minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen.

 

VAD GÖR VI?

 • Minimera mängden resor och transport med fordon som drivs av fossila bränslen.

 

 • Lokalproducerade varor och tjänster väljs vid beställningar i så stor mån som möjligt. Därmed minskas transportsträckorna av dessa.

 

 • Vi sorterar allt avfall som uppkommer enligt Gästrike Återvinnares sorteringsguide.

 

 • Vi tänker noga på att minimera onödiga inköp i samband med evenemanget och återanvänder det material vi har.

 

 • Vi undviker engångsmaterial i plast. 

 

 • All kaffe och mjölk är ekologiskt.

 

 • Vi undviker dokumentation i pappersform genom att begränsa vårt program till digitalt format och rekommenderar utställare under helgen att undvika flyers.

 

 • Vi serverar härtappat kranvatten från Gävle istället för buteljerat vatten.

 

 • All el som används till evenemanget är 100 % förnybar.

 

VAD KAN DU GÖRA?

För oss är det också viktigt att våra besökare hjälper till att uppnå miljökriterierna. Här kommer några konkreta förslag på vad du som besökare kan hjälpa till med:

 • Rör dig till fots, med cykel eller använd kollektivtrafiken.

 

 • Släng ditt avfall vid de markerade sorteringsstationerna.

 

 • Fyll på vatten vid vattenstationerna.

 

 • Välj vegetarisk och lokal mat.

 

Dela med dig av dina egna synpunkter! Har du en bra idé om hur vi kan fortsätta vårt arbete med hållbarhet? Maila oss på [email protected].

Klicka här för att läsa mer om Gävle Kommuns miljöarbete.